Welcome to Master Sha Tao Center Nederland!

Copyright

© Copyright Universal Soul Service B.V. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op openbare netwerken, zoals op websites en sociale media, aantreft bij Universal Soul Service B.V. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere websites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie en foto´s is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Universal Soul Service B.V. of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.
Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, op voorwaarde dat dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik en zolang deze informatie niet gewijzigd wordt, alleen als de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Universal Soul Service B.V.”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en zolang de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op websites is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.