Welcome to Master Sha Tao Center Nederland!

Deze webshop wordt beheerd door:

Bedrijfsgegevens:
Naam:                                 Universal Soul Service BV
Adres:                                  Beeldschermweg 5 -5
                                           3812 AH Amersfoort 
BTW nummer:                    NL856456780B01
KVK nummer:                     66237734

Telefoon: 0031 (0)85 06 45 812
E-mail:  Info
.NL@drsha.com

Website: https://taocenter.nl/

Bankgegevens: ING Bank NV
IBAN: NL85 INGB 0007 7456 86
BIC: INGBNL2A

Auteursrecht en gebruik:

De auteur geeft de gebruiker het concrete gebruiksrecht om privékopieën te maken en op te slaan voor eigen gebruik.

De gebruiker heeft niet het recht om de beschikbare materialen te wijzigen, door te geven of zelf openbaar te maken.

Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, beschikt Soulfulness Nederland (auteur) over de auteursrechten op teksten.

Gegevensbescherming:

De gegevensbescherming gebeurt in overeenstemming met onze verklaring inzake gegevensbescherming, die u apart op onze website https://taocenter.nl/ kunt raadplegen via de menubalk.

Aansprakelijkheidsverklaring

De inhoud van deze website werd zorgvuldig gecontroleerd en naar beste vermogen opgesteld.

Ondanks deze zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van gelinkte pagina‘s is uitsluitend de beheerder daarvan verantwoordelijke.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de volledigheid, actualiteit en juistheid van de op de website beschikbare informatie.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van vertrouwen op de inhoud van deze website of het gebruik ervan.

Inbreuken op octrooirecht:

Indien deze website een inbreuk inhoudt op uw octrooirechten, gelieve ons hiervan dan onmiddellijk via mail in kennis te stellen. Gebruik hiervoor het volgende e-mailadres:

Store.NL@drsha.com

 

Universal Soul Service BV zal dan al het mogelijk doen om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Universal Soul Service BV maakt bezwaar tegen elk commercieel gebruik en doorgave van publiek gemaakte gegevens.